ԲԲԸ «Մետաղական Կառուցվածքների Գործարան»
Տեխնոլոգիա


  • Մինչև 32 մմ մետաղական թիթեղների կտրում
  • 250x250x25 մմ չափերով անկյունակների մեխանիկական կտրում
  • Մինչև 600 մմ բարձրությամբ երկտավրերի սկավառակային կտրում
  • Մետաղների գազակտրման և պլազմային կտրման հատուկ սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս կտրել մինչև 100 մմ հաստության մետաղներ
  • Մետաղական թիթեղների եզրատաշման տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս եզրատաշել մինչև 14 մ երկարության թիթեղներ` հետագա ավտոմատ եռակցման համար
  • Ավտոմատ և կիսաավտոմատ եռակցոմ
  • Մետաղական հենասյուների և կոնստրուկցիաների ճակատաֆրեզերային մշակում 1,5x3,5 մ ճակատային մակերեսով
  • Մետաղական թիթեղների մամլող և գլանող տեխնոլոգիաներ