ԲԲԸ «Մետաղական Կառուցվածքների Գործարան»
Աշխատակազմ

  • Ինժեներատեխնիկական անձնակազմը վերապատրաստվել է և ունի մասնագիտական բարձր գիտելիքներ:
  • Մետաղական կոնստրուկցիայի հավաքող-փականագործները մասնագիտացված են կրող կոնստրուկցիա արտադրելու մեջ:
  • Եռակցողները ունեն եռակցման որակավորում և անցնում են լաբորատոր փորձաքննություն եռակցման կայանների որակը ստուգելու համար:
  • Ընկերությունն ունի աշխատողներ, որոնք վերապատրաստվել են Կիևի Պատոնի անվան մետաղական ձուլվածքների և եռակցման գիտահետազոտական ինստիտուտում:
  • Մեխանիկական մշակման տեղամասը ունի որակավորված ֆրեզերագործներ, խառատներ, հղկող բանվորներ և այլ մասնագետներ:
  • Բաժնետիրական ընկերությունում աշխատում են մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժողներ, բարձրության վրա աշխատողներ՝ տարբեր կարգերի: